NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 24 MAJ 2020
DZIEŃ MODLITWY W INTENCJI MATEK Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA 26 MAJA

Chrystus uwielbiony zasiada po prawicy Ojca.

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia — być razem z Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z nami.
W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ MODLIMY SIĘ NA KAŻDEJ MSZY ŚW. W INTENCJI WSZYSTKICH MATEK, NASZYCH KOCHANYCH MAM, DZIĘKUJĄC ZA ICH MIŁOŚĆ I PROSZĄC BY TEJ MIŁOŚCI DOŚWIADCZAŁY ZE STRONY SWOICH DZIECI I CIESZYŁY SIĘ WSTAWIENNICTWEM NAJLEPSZEJ Z MATEK MARYI.
Dopełnieniem dzisiejszej modlitwy będzie modlitwa we wtorek 26 maja. Msze św. o 16.30 i 17.30

1.UDZIAŁ WIERNYCH WE MSZACH ŚWIĘTYCH ZGODNIE Z ZARZĄDZENIAMI EPIDEMICZNYMI UZALEŻNIONY JEST OD POWIERZCHNI ŚWIĄTYŃ (AKTUALNIE 1 OSOBA NA 10 MKW.). w NASZYM PRZYPADKU TO 40 OSÓB.

  • Obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
  • Zajmujemy w kościele tylko miejsca oznaczone specjalnymi znakami.
  • Zalecane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę.
  • Osoby przyjmujące Komunię św. do ust proszone są by podchodziły na końcu.
  • Nadal aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
  • Zachęcamy do udziału w Mszach św. transmitowanych przez telewizję i radio. transmisjach Mszy św.

2.PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ W PIEKARACH, KTÓRA TRADYCYJNIE PRZYPADA W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ MAJA , W TYM ROKU 31.05 nie może się odbyć w tradycyjnej formie. Pielgrzymować można duchowo, łącząc się z tym miejscem przez transmisję telewizyjną lub radiową. Mszę św.,którą odprawi O GODZ.13.00 Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś, wygłosi też kazanie kazanie poprzedzone przesłaniem społecznym Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. Dziś słyszymy w Kościołach zachętę Ks. Arcybiskupa do modlitwy w tym dniu przez wstawiennictwo Piekarskiej Pani.


3.MSZA ŚW. W INTENCJI MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW NASZEJ PARAFII O MOC DUCHA ŚW. PRZEZ WSTAWIENNICTWO PIEKARSKIEJ PANI ZOSTANIE ODPRAWIONA W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ O GODZ.12.00.

4.KOMUNIKAT ZARZĄDU CMENTARZA. Pan Krzysztof Zaklika informuje że od 18 maja przyjmuje tzw. ofiar cmentarnych na bieżące funkcjonowanie cmentarza. (około 30.000 złoty rocznie-odpady i woda). W związku z radykalnym wzrostem cen wywozu śmieci w tym roku ofiara wynosi 50 zł. Prosimy wszystkich odpowiedzialnych za utrzymanie grobów o solidarne uczestniczenie w tych kosztach.
Dokonujemy też przedłużenia rezerwacji grobów po upływie 20 lat od pogrzebu na 10 lub 20 lat.
Plan dyżurów na cmentarzu w najbliższym czasie:

  • 25.05-29.05 od 16.00-18.00
  • 30.05 sobota 8.30-11.30

UWAGA ! W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ OGRANICZAMY KONTAKTY DO KONIECZNEGO MINIMUM .
WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ NA KONTO PARAFIALNE Z PODANIEM TYTUŁU WPŁATY( Opłata cmentarna, Imię i nazwisko osoby zmarłej, Rok śmierci, Imię i Nazwisko Osoby odpowiedzialnej za utrzymanie grobu)
Numer Konta: 18 1090 2011 0000 0001 2973 0779

5.STAN PANDEMII -pozostają aktualne wszystkie zarządzenie Księdza Arcybiskupa związane ze stanem epidemicznym. Są one zamieszczone na stronie internetowej parafii i w gablotce przykościelnej. 4 maja została dokonana aktualizacja, zawierająca m.in. informacje o urządzaniu I Komunii św.

6. I KOMUNIE ŚW. Rodzice dzieci I Komunijnych ustalili już w większości terminy I Komunii św. dla swoich dzieci. Będą one miały charakter indywidualny dla poszczególnego dziecka czy też małej grupy dzieci, z uwzględnieniem ograniczeń epidemicznych obowiązujących w konkretnym czasie .

7.MIESIĘCZNA KOLEKTA PARAFIALNA w dzisiejszą niedzielę. Za ofiary serdecznie dziękujemy. Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na Archidiecezję

8.REMONT KOŚCIOŁA.
*Po renowacji wrócił odnowiony Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Zakończyliśmy renowację stropu kościoła i remont ściany za organami.
*Prowadzimy konieczny remont kapitalny organ wraz z prospektem.

W związku z niemożnością przeprowadzenia kolekt ogólnoparafialnych ,w tym także kolekt remontowych na pokrycie należności za prace renowacyjne i remontowe prosimy o przekazywanie ofiar bezpośrednio na konto parafialne, byśmy mogli spłacić zobowiązania za wykonane prace.
Dziękujemy serdecznie darczyńcom za składane ofiary .

Numer Konta: 18 1090 2011 0000 0001 2973 0779
Złota Księga w zakrystii

9.SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA Dziękujemy za pomoc ul. Tarnogórskiej w nowym tygodniu zapraszamy ulicę Grunwaldzką.

10.KANCELARIA PARAFIALNA .Kontakt telefoniczny lub mailowy, bezpośredni po Mszach św.
Sprawy zamówionych intencji mszalnych załatwiamy w zakrystii lu droga mailową, ofiary związane z intencjami można przekazać także na konto parafialne z dopiskiem intencja i data

11.SPOWIEDŹ ŚW. Przez cały czas trwania pandemii możliwa jest spowiedź indywidualna z zachowaniem zasad epidemicznych,zasadniczo czynimy to poza konfesjonałem, przed Mszami św. w zakrystii lub przestrzeni otwartej.


12.NASZE DZIECI DLA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI I ŚWIĘTEGO PAPIEŻA.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej szkolnej strony Facebook.
Zamieszczono tam prace naszych dzieci NAWIĄZUJĄCE DO MARYJNEGO MIESIĄCA I PAPIESKIEJ ROCZNICY, zaangażowała się aż połowa uczniów.
Są to "Majowe kapliczki Matki Bożej" i występy oraz prace z okazji 100- nej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. Zobaczmy jakie mamy zdolne dzieci, wszystkie zasługują na duże brawa i podziękowania!
Niech Matka Najświętsza Maryja, Królowa Polski czuwa nad naszym życiem i wspomaga nas w drodze za Jezusem Chrystusem.
Totus Tuus Maryjo !


Ogłoszenie Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich.
Zaproszenie do nauki szkolnej

Szkoła Branżowa I-go stopnia
* nauka w szkole branżowej I-go stopnia trwa 3 lata
* zdobywacie wiedzę i umiejętności w ramach jednej kwalifikacji w danym zawodzie
* zawodu uczycie się w szkole i w wybranym przez siebie zakładzie pracy
* za wykonaną pracę co miesiąc otrzymujecie wynagrodzenie
* w szkole branżowej I-go stopnia prowadzone są klasy integracyjne
* szkołę kończycie egzaminem zawodowym i zdobywacie tytuł czeladnika
* po zakończeniu szkoły możecie rozpocząć karierę zawodową lub kontynuować naukę w szkole branżowej II-go stopnia

Szkoła Branżowa II-go stopnia
* nauka w szkole branżowej II-go stopnia trwa 2 lata
* mogą do niej uczęszczać absolwenci szkoły branżowej I-go stopnia lub absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, począwszy od rocznika 2012/2013, którzy chcą zdobyć kolejną kwalifikację w ramach zawodu, którego wcześniej się uczyli i uzyskać tytuł technika
* przedmioty zawodowe będą się odbywać w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych na terenie szkoły
* absolwent szkoły branżowej II-go stopnia będzie również mógł przystąpić do matury, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych

Technikum nr 2
* nauka w technikum trwa 5 lat
* w trakcie nauki zdajecie egzaminy zawodowe, tym samym zdobywając kwalifikacje w wybranym przez was zawodzie; szkołę kończycie z tytułem technika
* kończąc szkołę zdajecie egzamin dojrzałości co pozwoli wam kontynuować edukację na studiach wyższych
* w ofercie Technikum nr 2 znajdziecie zawody z branży usługowej oraz branży technicznej – klasy politechniczne;
ZSTZ nawiązał współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz z firmami, które będą wspierać nas w kształceniu: organizacja zajęć odbywać się będzie dwutorowo: na uczelni oraz w szkole, realizowane będą ciekawe praktyki oraz staże zawodowe, które znacząco podwyższą Waszą wiedzę i umiejętności.